Referat Fratii Jderi analiza - ReferateRomana.ro
Cauta referate la romana despre  

Fratii Jderi analiza

Atentie: nu utilizati acest text deoarece este doar un fragment.

lui Solomon Hadâmbul, conform indicaţiilor date de marele voievod al Moldovei, demonstrându-şi vitejia, dibăcia în mânuirea armelor chiar în capitala monstruoasei împărăţii înrobitoare. Suflu epic au şi evocările unor lupte preliminare cu urdiile turceşti date de fraţii Jderi, comandanţi ai răzeşimii armate, precum şi capturarea lui Mitru, mare boier, duşman al stăpânirii celei drepte. Alături de partea epică pe alocuri apare în epopee şi imaginaţia lirică a scriitorului, forţa de a plăsmui simboluri poetice. Cel mai sugestiv simbol poetic din Fraţii Jderi îl găsim în capitolul Vânătoare domnească şi bourul cel tare de la Izvorul alb. De altfel, titlul celui de al doilea boul e o indicaţie către esenţe: Izvorul Alb. Ştefan cel Mare apare în primul plan. El pleacă în fruntea oamenilor lui de încredere în căutarea unui pustnic legendar, de la care aşteaptă îndrumare pentru acţiunea lui istorică de apărare a ţării, pentru biruinţa dreptăţii poporului său. Izvorul alb este simbolul legăturii dintre Ştefan cel Mare şi tradiţiile străvechi, neprihănite ale pământului. Pustnicul n-a mai fost găsit, dar voievodul a înţeles că adâncurile s-au mişcat şi că lupta cu balaurul se apropie. Pustnicul era ucenic al unui sihastru care a fost proroc lui Alexandru cel Bun, profeţind că după acesta va urma o perioadă grea pentru Moldova, “cu mişelia răzvrătirii şi a uitării de Dumnezeu”, până ce “va ieşi din nouri un bour tânăr care va sufla pe nări foc îngemănat”. Aceşti monahi erau din seminţie domnească, aveau o înţelepciune şi o ştiinţă mai veche decât creştinismul şi au povăţuit pe primii voievozi, Dragoş şi Bogdan. Cercetând urmele schivnicului, Ştefan cel Mare făcea legătura cu înţelepciunea

Intra pe www.DexOnline.Net - dictionar online al limbii romane.

Data: 2008-09-27 20:15:08
Autor: Anonimus
Vizualizari: 2416

descarca© 2008 - 2016 ReferateRomana.ro